11.gif (8969 byte)

Pesi Minimosca 48 Kg

Pesi Mosca 51 Kg

Pesi Gallo 54 Kg

Pesi Piuma 57 Kg

Pesi Leggeri 60 Kg

Pesi Superleggeri 63 Kg

Pesi Welter 67 Kg

Pesi Medi-Leggeri 71 Kg

Pesi Medi 75 Kg

Pesi Massimi 91 Kg

Pesi Supermassimi oltre 91 Kg